Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Tag

szkolenie ADR
Ile czeka się na zaświadczenie ADR po kursie ADR dla kierowcy? Zaświadczenie ADR wydawane jest w ciągu 14 dni.
Read More
Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR popularnie nazywane zaświadczeniem ADR to dokument potwierdzający odbycie szkolenia ADR i zdanie egzaminu testowego ADR z wynikiem pozytywnym.
Read More
Inspektor ITD kontroluje wyposażenie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne ADR.
22 pojazdy przewożące towary niebezpieczne bez nieprawidłowości
Read More
W marcu 2024 planowane są całkowite zamknięcia tunelu Frejus
Read More
W marcu 2024 planowane są całkowite zamknięcia tunelu Mont Blanc
Read More
Zbliża się termin złożenia rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR za 2023. Termin mija 28 lutego 2024
Read More
Roczne sprawozdanie 2023 z działalności w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych można wypełnić za pomocą interaktywnego formularza
Read More
Zmiany dotyczące odpadów objętych zgłoszeniem do rejestru SENT. 12 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 9 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.
Read More
2023-10-26 opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.
Read More
17.01.2024 wchodzi w życie rozporządzenie MON zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne
Read More
Planowane są zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 84).
Read More
Opublikowano raport NIK oceniający postępowanie w latach 2019-2022 (I kwartał) z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Read More

KONTAKT

ADR SERWIS Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 43C
44-100 Gliwice


tel. 605 237 237

tel. (32) 320 66 55
e-mail: szkolenia@doradca-adr.com

NR KONTA:
25 1600 1172 1847 4526 3000 0001