Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Planowane ułatwienia przy tankowaniu CNG

Nowoczesne systemy tankowania zbiorników pojazdów zasilanymi paliwami typu CNG (compressed natural gas) pozwalają na bezpieczną obsługę takich urządzeń bez posiadania specjalistycznych uprawnień. Opierając się na tym założeniu Ministerstwo Infrastruktury przygotowało przepisy, które mają pozwolić na wykonywanie operacji tankowania pojazdów bez uzyskiwania uprawnień do napełniania zbiorników na gaz sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach.

Pistolet do tankowania CNG, Tankowanie autobusu CNG

Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany przepisów

Projekt zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych znajdziesz w linku poniżej. Zakłada on, że stacje spełniające dodatkowe wymogi będą mogły być obsługiwane przez osoby bez specjalnych uprawnień wydawanych obecnie przez Transportowy Dozór Techniczny.

Czy obecnie trzeba mieć uprawnienia do tankowania pojazdów CNG?

W obecnym stanie prawnym w Polsce (06.2024) aby tankować pojazdy np. autobusy CNG należy przejść szkolenie i zadać egzamin przed komisją wyznaczoną przez TDT. Po zdaniu egzaminu uzyskujemy uprawnienia do obsługi zbiorników CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej. Jako ciekawostkę możemy dodać, iż najbliższa stacja tankowania CNG znajduje się około 3 km od siedziby ADR SERWIS sp. z o.o. w Gliwicach przy ulicy Rolników.

Jak długo ważne są uprawnienia do tankowania CNG?

Uprawnienia do obsługi zbiorników CNG wydawane są na okres 10 lat. W ostatnich 3 miesiącach ważności zaświadczenia należy złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień do do oddziału terenowego TDT, który wydał zaświadczenie. Warunkiem przedłużenia zaświadczenia kwalifikacyjnego jest złożenie ww. wniosku, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności tego zaświadczenia.

Ile kosztuje przedłużenie uprawnień do tankowania pojazdów CNG?

Przedłużenie uprawnień obecnie jest darmowe. TDT wydaje kolejne zaświadczenie na podstawie wniosku i nie pobiera za to opłaty. Jeśli w Twoim imieniu wystąpi o przedłużenie uprawnień pracodawca musi się liczyć z opłatą 17 złotych za pełnomocnictwo.

Czy tankując CNG do MEGC potrzebuję uprawnień?

Planowane przez Ministerstwo Infrastruktury ułatwienie w zakresie tankowania zbiorników zamontowanych na pojeździe gazem CNG nie zmienia wymogów stawianych przez umowę ADR w zakresie przewozu CNG czyli UN 1971 METAN SPRĘŻONY lub GAZ ZIEMNY SPRĘŻONY o wysokiej zawartości metanu czy uprawnień do obsługi urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych. Uprawnienia takie popularnie nazywane NALEWAKAMI – UNO – TDT wydawane są również przez Transportowy Dozór Techniczny. Planowana zmiana mająca na celu ułatwienie tankowania pojazdów zasilanych CNG nie spowoduje zniesienia konieczności posiadania uprawnień do napełnia i opróżniania zbiorników transportowych np. MEGC towarami niebezpiecznymi. MEGC oznacza wieloelementowy kontener do gazu Multiple-Element Gas Container.

Uprawnienia UNO – TDT – NALEWAKI dla towarów niebezpiecznych wydawane są na krótszy okres czyli 5 lat. Nadal osoby napełniające i używające do tego urządzeń podlegających dozorowi będą musiały posiadać takie uprawnienia.

Chcesz uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania / opróżniania cystern, MEGC towarami niebezpiecznymi? Zapraszamy na nasze kursy! Terminarz

Zaświadczenie UNO - TDT - NALEWAKI - kwalifikacyjne

Czy przewóz dużych ilości gazu CNG w zbiornikach autobusu wymaga zaświadczenia ADR dla kierowcy?

Umowa ADR przewiduje wiele wyłączeń spod przepisów, które pozwalają realizować przewozy towarów niebezpiecznych w znacznie łatwiejszy sposób. Jednym z takich wyłączeń, które zwalnia kierowcę pojazdu zatankowanego CNG do jego napędu, jest przepis 1.1.3.2 Wyłączenia dotyczące przewozu gazów. Wskazuje on, iż przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do przewozu:

(a) gazów znajdujących się w zbiornikach paliwa gazowego pojazdu wykonującego operację transportową i służących do jego napędu lub do zasilania

Dla gazu CNG limitem w pojeździe jest 1080 kg z uwzględnieniem limitu 54 000 MJ energii.

źródło: https://www.pkmtychy.pl/aktualnosci/1235/?

Jeśli jednak chcesz przewozić gaz CNG w butlach jako ładunek czy przewozić CNG w MEGC w większości wypadków musisz odbyć kurs ADR oraz zdać egzamin ADR aby uzyskać zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Twoja firma lub instytucja zajmuje się towarami niebezpiecznymi? Jesteś wytwórcą odpadów, transportujesz odpady? Chcesz upewnić się, że wypełniasz swoje obowiązki w zakresie określonym w umowie ADR? Chcesz sprawdzić czy Twoja organizacja powinna wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa DGSA – ADR i złożyć sprawozdanie? Skontaktuj się z nami 605 237 237!

Planujesz zdobyć uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych? Zapraszamy na nasze kursy ADR dla kierowców