Kurs UNO – Napełnianie opróżnianie zbiorników transportowych

Zajęcia: 3 dni
Miejsce: Gliwice, ul. Pszczyńska 306 (budynek Poltruck) oraz wskazana instalacja UNO na terenie Śląska.
Cena: 650 zł /jedna klasa ADR (2 lub 3) 1100 zł/dwie klasy ADR (2 i 3)

W cenie egzamin państwowy bezpośrednio po szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, próbne testy egzaminacyjne online oraz napoje .

Kurs kończący się egzaminem organizowanym przez Transportowy Dozór Techniczny mają na celu przygotowanie kandydata do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania towarami niebezpiecznymi klasy 2 (gazy) i 3 (paliwa) według ADR. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna szkolenia odbywa się bezpośrednio przed egzaminem na terminalu. Podczas szkolenia praktycznego kursant jest zapoznawany z budową urządzeń oraz sposobem jego obsługi. Zakończeniem jest egzamin organizowany przez ADR SERWIS na instalacji posiadającej dopuszczenie TDT lub na instalacji klienta.