Doradztwo ADR

Pamiętaj! Jeśli jesteś uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych czyli występujesz jako pakujący, ładujący, nadawca, przewoźnik, rozładowca, powinieneś upewnić się czy nie masz obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych (DGSA – ADR).

Dlaczego my? Wszyscy nasi doradcy uzyskali uprawnienia w Polsce przed Transportowym Dozorem Technicznym. Każdy z naszych doradców posiada uprawnienia od co najmniej 10 lat. Nasi doradcy to praktycy, którzy rozumieją procesy magazynowe, transportowe i produkcyjne i wykorzystując swoje doświadczenia potrafią wskazać jak wypełnić obowiązki związane z towarami niebezpiecznymi nie utrudniając działania firmy.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych. Posiadamy również ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności. Na rynku wyróżniamy się możliwością wykonywania usługi aż przez 3 profesjonalnych doradców ds. ADR, którzy pozostają bez przerwy do Państwa dyspozycji oraz wskazują praktyczne rozwiązania. Usługa może być wykonywana również w języku angielskim.

Doradztwo ADR polega na sprawdzeniu poprawności wykonywania operacji związanych z towarami niebezpiecznymi a także nadzorowaniu procedur i nadzorowaniu czynności związanych z przygotowaniem przesyłek, ładowaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz kontroli zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w Umowie ADR i ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Doradca pełni swoje obowiązki po podpisaniu obustronnej umowy o współpracy.

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie:

  • określenia wymogów związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych ADR
  • wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem lub napełnianiem towarów niebezpiecznych
  • klasyfikacji towarów niebezpiecznych
  • zastosowania wymogów wobec oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych
  • wywiązania się z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań
  • sporządzania sprawozdań powypadkowych
  • audyt w zakresie poprawności realizacji wymagań ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  • organizację wewnętrznych szkoleń stanowiskowych dla pracowników firmy

Zapraszamy do współpracy!

 

Dowiedz się więcej:

– Przepisy ADR
– Kto powinien posiadać doradcę?
– Obowiązki doradcy
– Raporty roczne i powypadkowe
– Szkolenia stanowiskowe