Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Doradztwo ADR

Pamiętaj! Jeśli jesteś uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych czyli występujesz jako pakujący, ładujący, nadawca, przewoźnik, rozładowca, powinieneś upewnić się czy nie masz obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych (DGSA – ADR).

Dlaczego my? Wszyscy nasi doradcy uzyskali uprawnienia w Polsce przed Transportowym Dozorem Technicznym. Każdy z naszych doradców posiada uprawnienia od co najmniej 10 lat. Nasi doradcy to praktycy, którzy rozumieją procesy magazynowe, transportowe i produkcyjne i wykorzystując swoje doświadczenia potrafią wskazać jak wypełnić obowiązki związane z towarami niebezpiecznymi nie utrudniając działania firmy.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych. Posiadamy również ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności. Na rynku wyróżniamy się możliwością wykonywania usługi aż przez 3 profesjonalnych doradców ds. ADR, którzy pozostają bez przerwy do Państwa dyspozycji oraz wskazują praktyczne rozwiązania. Usługa może być wykonywana również w języku angielskim.

Doradztwo ADR polega na sprawdzeniu poprawności wykonywania operacji związanych z towarami niebezpiecznymi a także nadzorowaniu procedur i nadzorowaniu czynności związanych z przygotowaniem przesyłek, ładowaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz kontroli zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w Umowie ADR i ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Doradca pełni swoje obowiązki po podpisaniu obustronnej umowy o współpracy.

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie:

  • określenia wymogów związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych ADR
  • wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem lub napełnianiem towarów niebezpiecznych
  • klasyfikacji towarów niebezpiecznych
  • zastosowania wymogów wobec oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych
  • wywiązania się z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań
  • sporządzania sprawozdań powypadkowych
  • audyt w zakresie poprawności realizacji wymagań ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  • organizację wewnętrznych szkoleń stanowiskowych dla pracowników firmy

Zapraszamy do współpracy!

 

Dowiedz się więcej:

– Przepisy ADR
– Kto powinien posiadać doradcę?
– Obowiązki doradcy
– Raporty roczne i powypadkowe
– Szkolenia stanowiskowe