Doradztwo ADR

Doradztwo ADR polega na przygotowaniu procedur i nadzorowaniu czynności związanych z magazynowaniem, ładowaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz kontroli zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w Umowie Europejskiej ADR i ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Doradca pełni swoje obowiązki po podpisaniu obustronnej umowy o współpracy.

Oferujemy doradztwo w zakresie:

  • określenia wymogów związanych z przewozem, magazynowaniem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych ADR
  • wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem lub napełnianiem towarów niebezpiecznych
  • klasyfikacji towarów niebezpiecznych
  • zastosowania wymogów wobec oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych
  • wywiązania się z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań
  • sporządzania sprawozdań powypadkowych
  • audyt w zakresie realizacji wymagań ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  • organizację wewnętrznych szkoleń stanowiskowych dla pracowników firmy

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych. Posiadamy również ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności. Na rynku wyróżniamy się możliwością wykonywania usługi aż przez 3 profesjonalnych doradców ds. ADR, którzy pozostają bez przerwy do Państwa dyspozycji oraz wskazywaniem praktycznych rozwiązań. Usługa może być wykonywana również w języku angielskim.

Zapraszamy do współpracy!

 

Dowiedz się więcej:

– Przepisy ADR
– Kto powinien posiadać doradcę?
– Obowiązki doradcy
– Raporty roczne i powypadkowe
– Szkolenia stanowiskowe