Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Nowy wzór formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

Zgodnie z wchodzącym w życie 24 czerwca 2022 roku rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania w roku 2023 obwiązywać będzie nowy wzór sprawozdania ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Jest to realizacja przepisu 1.8.3.1 umowy ADR 2019, która nakazała wyznaczenie doradcy również nadawcy, jednakże wprowadziła przepis przejściowy 1.6.1.44 w tym zakresie do 31 grudnia 2022.

Jedną ze zmian jest pojawienie się nowej kategorii uczestników przewozu tj. nadawcy.

Korzystną zmianą w zakresie wypełniania sprawozdania jest możliwość użycia w zakresie raportowania materiałów ciekłych i gazów sprężonych: objętość w litrach (l) albo masa brutto w kilogramach (brutto kg), albo masa netto w kilogramach (netto kg),

Kolejną nowością jest dodanie kraju wydania świadectwa doradcy i daty jego ważności. Wymaganie tej informacji jest wynikiem coraz częstszego uzyskiwania uprawnień poza granicami naszego kraju. Oczywiście uprawnienia uzyskane poza Polską są respektowane w Polsce jak i każdym kraju będącym członkiem umowy ADR podobnie jak uprawnienia uzyskane w Polsce są respektowane poza Polską. Należy jednak zastanowić się dlaczego ktoś zdecydował się zdobywać uprawnienia zdając egzamin w języku, którego nie zna w stopniu biegłym.

Szczegółowe zapisy znajdziecie w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.

AKTUALIZACJA : 1.12.2022 ukazał się jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.