Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Zaświadczenie ADR ile się czeka?

Odbyłeś kurs ADR podstawowy lub dodatkowo kurs ADR cysterny, klasa 1, klasa 7 i zastanawiasz się jak odebrać zaświadczenie ADR? Temat ten powinien być dokładnie omówiony na szkoleniu ADR i przed egzaminem, ale różnie to bywa. Czasem niewielki stres przed egzaminem ADR powoduje, że nie wszystko zapamiętałeś.

Zapraszamy na szkolenia ADR dla kierowców w ośrodku ADR SERWIS w Gliwicach na Śląsku, a gwarantujemy, że do egzaminu podejdziesz bez stresu.

Podstawy prawne

Termin wydania zaświadczenia ADR po kursie ADR dla kierowcy, niezależnie od jego zakresu, określony jest w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367. W artykule 23 znajdziemy termin 14 dni na wysłanie zaświadczenia ADR do kierowcy, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu w odpowiednim zakresie. We wcześniejszej wersji ustawy termin był krótszy czyli urząd miał na to 7 dni.

Jak wygląda wysyłka zaświadczenia ADR po kursie kierowcy?

Sposób odbioru zaświadczenia ADR po kursie i zdanym pozytywnie egzaminie wybierasz na formularzu egzaminacyjnym. W punkcie 7 arkusza egzaminacyjnego wybierasz Sposób dostarczenia zaświadczenia ADR. Do wyboru masz „listownie” lub „odbiór osobisty w UM”.

Jak odebrać zaświadczenie ADR po kursie ADR dla kierowcy?


Pamiętaj, że aby zaświadczenie ADR kierowcy został wyprodukowane w PWPW musisz dokonać opłaty 50 zł za wydanie zaświadczenia ADR.
W przypadku gdy po kursie ADR zdecydujesz na egzaminie ADR o odbiorze osobistym w UM czyli Urzędzie Marszałkowskim będziesz musiał udać się osobiście aby odebrać zdobyte uprawnienia kierowcy ADR.

Status wydawania zaświadczenia ADR po szkoleniu ADR i zdanym pozytywnie egzaminie ADR możesz sprawdzić logując się swoim PESELEM na stronie INFO-CAR . Usługa sprawdzenia statusu wydawania zaświadczenia ADR jest bezpłatna.

Jeśli wybierzesz sposób dostarczenia zaświadczenia ADR pocztą otrzymasz pod wskazany adres przesyłkę zawierającą twoje zaświadczenie ADR. Przesyłkę, zgodnie z zapisami, które znajdziemy w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367 , przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez kierowcę. Poniżej możesz zobaczyć jak wygląda przesyłka z zaświadczeniem ADR.

Karta certyfikatu ADR wysyłana na adres wskazany przez kierowcę po kursie ADR zostanie dostarczona przez pracownika poczty lub, jeśli nie zastanie on osoby uprawnionej do odbioru zaświadczenia ADR, będzie do odbioru w urzędzie pocztowym. Zaświadczenie ADR będzie czekać na Ciebie przez dwa tygodnie. Jeśli nie odbierzesz przesyłki z zaświadczeniem ADR w tym terminie przesyłka wróci do Urzędu Marszałkowskiego i nie będzie wysłana ponownie. W takim przypadku będzie do odbioru w Urzędzie Marszałkowskim.

Co znajdziemy w przesyłce?

W przysyłce z urzędu będzie przede wszystkim Twoje zaświadczenie ADR. Certyfikat ADR poświadczający zdobyte przez Ciebie uprawnienia ADR dostarczony zostanie z informacją o konieczności dokładnego sprawdzenia informacji umieszczonych na karcie ADR.

Zaświadczenie ADR jakie dane sprawdzić po otrzymaniu certyfikatu ADR?

Sprawdź dokładnie swoje dane wpisane na zaświadczeniu ADR. Szczególnie zwróć uwagę na prawidłowy zapis imienia i nazwiska oraz daty ważności karty ADR. W przypadku gdy przedłużałeś zaświadczenie ADR sprawdź czy okres, który pozostał na poprzednim zaświadczeniu został uwzględniony w nowym zaświadczeniu ADR.

Na odwrocie karty certyfikatu ADR znajdują się klasy uprawnień ADR z podziałem na
pkt 9 klasy uprawnień na cysterny,
pkt 10 klasy uprawnień inne niż na cysterny (uprawnienia ADR podstawowe).

Zaświadczenie ADR jaki zakres uprawnień sprawdzić po otrzymaniu certyfikatu ADR po kursie ADR?

Sprawdź czy zaświadczenia ADR zawiera odpowiedni zakres uprawnień ADR. Jeśli uzyskałeś tzw. ADR podstawowy, który pozwala przewozić towary niebezpieczne pojazdami oznakowanymi tablicami pomarańczowymi w sztukach przesyłki oraz luzem wszystkich klas poza klasami 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) i 7 (materiały promieniotwórcze) na Twoim zaświadczeniu ADR pod napisem INNE NIŻ W CYSTERNY powinny się znajdować klasy ADR 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 , 8, 9.

W przypadku gdy kierowca, który zaliczył więcej niż kurs ADR podstawowy i zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy w innych zakresach np. kurs ADR cysterny powinien mieć pod napisem CYSTERNY klasy ADR 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 , 8, 9.
Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek nieprawidłowości w wydanym dokumencie ADR skontaktuj się z Urzędem Marszałkowskim w celu poprawienia zaświadczenia ADR. Wymiana błędnie wydanego zaświadczenia ADR odbywa się bezpłatnie.
UWAGA: wykonywanie przewozu towarów niebezpiecznych na podstawie nieprawidłowo wydanego zaświadczenia ADR może skutkować nałożeniem kar finansowych lub mandatów.

Czy mogę przewozić towary niebezpieczne bez zaświadczenia ADR?

Jeśli odbyłeś kurs ADR na pewno wiesz, że jest możliwość zastosowania wielu wyłączeń spod przepisów umowy ADR, które pozwalają przewozić towary niebezpieczne bez uzyskiwania uprawnień ADR dla kierowcy. Do takich wyłączeń zaliczyć możemy np. tzw. zasadę 1000 punktów czy przewóz towarów spakowanych zgodnie z zasadami określanymi jako ilości ograniczone tzw. LQ.
Jeśli jednak jednostka transportowa wymaga oznakowania tablicami pomarańczowymi musisz mieć w pojeździe swoje zaświadczenie ADR dla kierowcy. W przypadku braku podczas takiego przewozu dokumentu uzyskanego po kursie ADR i pozytywnie zaliczonym egzaminie ADR musisz się liczyć z mandatem w wysokości 500 PLN. Brak uprawnień, a nie dokumentu, to już mandat w wysokości 2000 PLN.

Cena kursu ADR

Aktualny cennik kursów ADR dla kierowców na 2024 w ADR SERWIS GLIWICE to:
Kurs ADR podstawowy – 500 PLN ( 400 PLN dla przedłużających uprawnienia)
Kurs ADR cysterny – 400 PLN (300 PLN dla przedłużających uprawnienia)
Kurs ADR klasa 1 wybuchowe – 400 PLN
Kurs ADR klasa 7 promieniotwórcze – 400 PLN

Pełny cennik kursów ADR znajdziesz na naszej stronie: CENNIK KURSÓW ADR

Zapraszamy na wszystkie rodzaje szkoleń ADR w naszym ośrodku w atrakcyjnych terminach i cenie!

Chcesz odbyć kurs ADR podstawowy, cysterny, klasa 1 , klasa 7? Zapraszamy na nasze pewne i profesjonalne kursy ADR dla kierowców w doskonale wyposażonym ośrodku szkolenia! Nigdy nie odwołujemy wyznaczonego terminu szkolenia ADR! 100 % pewności!

Twoja firma lub instytucja zajmuje się towarami niebezpiecznymi? Chcesz prawidłowo wypełniać swoje obowiązki w zakresie określonym w umowie ADR i nie martwić się kontrolami i karami? Wyznacz doświadczonego i pewnego doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA)! Skontaktuj się z nami 605 237 237!

Related Posts