Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Czy gabinety lekarskie i stomatologiczne muszą wyznaczyć doradcę ADR – DGSA?

Skąd wynika nowy obowiązek dla wytwórców odpadów medycznych?

Wiele pytań w branży wytwórców odpadów medycznych rodzi kwestia wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Umowa ADR to Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Jest to zbiór przepisów regulujących zasady przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu drogowym. W umowie ADR 2019 dodano nadawcę do uczestników przewozu, którzy powinni wyznaczyć doradcę ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Doradca do spraw bezpieczeństwa dla nadawcy odpadów medycznych

Wprowadzenie tego obowiązku zostało odroczone przepisem przejściowym 1.6.1.44 do 31.12.2022. Jednakże od 31.12.2022 firmy, które występują wyłącznie w roli nadawcy powinny wyznaczyć doradcę ds. bezpieczeństwa tzw. DGSA.

Obowiązek wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa wskazany jest również w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych w art. 15. Całość ustawy tutaj

Obowiązek wyznaczenia doradcy obejmuje również gabinety medyczne, lekarskie, kosmetyczne które w swojej działalności wytwarzają odpady o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 01 80*, 18 01 82*, 18 02 02*, 18 02 05*, 18 02 07* klasyfikowane jako niebezpieczne w transporcie i mają przypisany numer UN3291. Przygotowywanie do wysyłki, pakowanie, nadawanie, transport tego rodzaju odpadów regulują przepisy Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147).

Jakie są obowiązki gabinetów w zakresie ADR?

Gabinet medyczny wytwarzający odpady medyczne sklasyfikowane jako niebezpieczne w transporcie zgodnie z ADR powinien wypełniać obowiązki wynikające z przepisów związanych z towarami niebezpiecznymi m.in.:

  • pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie szkolenia ogólnego, stanowiskowego, bezpieczeństwa
  • przesyłki powinny być przygotowane zgodnie z przepisami umowy ADR
  • dokument przewozowy powinien zawierać odpowiednie zapisy
  • podmiot powinien składać roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
  • w przypadku wystąpienia zdarzeń z towarami niebezpiecznymi przygotować raport powypadkowy

Co grozi za niewyznaczenie doradcy?

Ustawa przewiduje karę za niewyznaczenie doradcy ds. bezpieczeństwa w wysokości 5000 PLN. Jeśli nie podmiot nie wyznaczy doradcy ds. bezpieczeństwa nie zostanie sporządzone sprawozdanie roczne co również jest obarczone karą 5000 PLN. Brak szkoleń dla pracowników to 2000 PLN.

Czy przy małych ilościach odpadów medycznych nadal muszę wyznaczać doradcę ds. bezpieczeństwa?

Artykuł 15 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych przewiduje sytuację gdy doradcy nie trzeba wyznaczać. Jest to sytuacja gdy każdorazowo przewóz odbywa się w ilościach mniejszych niż określone w ADR. Jednak odpady medyczne w praktyce odbierane są jako przewóz luzem, a taki sposób przewozu nie przewiduje wyłączeń spod przepisów umowy ADR, a zatem nie ma możliwości skorzystania z takiej opcji. Każda ilość odbieranych odpadów wyjeżdżać będzie pojazdem oznakowanym pomarańczowymi tablicami z numerami 606/3291 oraz nalepkami 6.2.

Co zrobić aby nie wyznaczać doradcy w małym gabinecie?

Jeśli nie chcesz wyznaczać doradcy w swoim gabinecie zmień sposób wysyłania odpadów medycznych na sztuki przesyłki. W przypadku gdy pakujesz, nadajesz poniżej limitu wskazanego w przepisie 1.1.3.6 możesz skorzystać z sytuacji wskazanej w punkcie 2 artykułu 15 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Aktualizacja MI oraz NIL

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury oraz Naczelnej Izby Lekarskiej ukazały się informacje z interpretacją przepisów. Ze szczegółami interpretacji można zapoznać się na stronach pod linkami poniżej. W naszej opinii obie interpretacje zawierają nieścisłości i pomijają fakt, że w praktyce przewóz odpadów medycznych odbywa się luzem.

Interpretacja – Ministerstwo Infrastruktury Interpretacja – Naczelna Izba Lekarska

Chcesz być na bieżąco z przepisami ADR? Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych szkoleń!

Zapraszamy do współpracy!

Dowiedz się więcej:

– Przepisy ADR
– Kto powinien posiadać doradcę?
– Obowiązki doradcy
– Raporty roczne i powypadkowe
– Szkolenia stanowiskowe