Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Blog

Nowa grupa towarów w SENT odpady, farby rozpuszczalniki

Zmiany dotyczące odpadów objętych zgłoszeniem do rejestru SENT. 12 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 9 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Read More

Przedłużanie zaświadczeń TDT

Uwaga na konieczność przedłużenia zaświadczenia kwalifikacyjnego w zakresie napełnia i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi. Zaświadczenia wydane przed 1 czerwca 2019 na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2518) ma ważność do 31 grudnia 2023. Zaświadczenie kwalifikacyjne popularnie nazywane NALEWAKAMI wydawane […]

Read More
Znak SV dla cystern wyposażonych w zawory bezpieczeństwa Safety valve mark

Nowe oznakowanie cystern z zaworem bezpieczeństwa SV

Co oznacza znak SV umieszczony na cysternie? Znak SV z angielskiego Safety valve mark oznacza, że cysterny wyposażone są w zawory bezpieczeństwa zgodnie z 6.8.3.2.9.1 do 6.8.3.2.9.5 i powinny być oznakowane zgodnie z 6.8.3.2.9.6.3 do 6.8.3.2.9.6.6. Pojawiają się już na drogach cysterny oznakowane nowym znakiem wprowadzonym przez ADR 2023. Jakie wymogi powinien spełniać znak SV […]

Read More

Targi Towary Niebezpieczne oraz Fuel Gas Logistics – Lipsk 2023

Jeśli interesuje Cię tematyka towarów niebezpiecznych i logistyki paliw i gazów, to nie możesz przegapić dwóch wydarzeń, które odbędą się w Leipziger Messe Targi Towarów Niebezpiecznych // Dangerous Goods // Hazardous Substances (GGS) to międzynarodowa platforma dla wszystkich, którzy zajmują się transportem, magazynowaniem i bezpieczeństwem substancji niebezpiecznych. Targi Fuel & Gas Logistics to nowa impreza, […]

Read More