Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Publikacja rozporządzenia w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy DGSA

2023-10-26 opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2023 poz. 2320). Nowe rozporządzenie doprecyzowuje sposób oceny zadania opisowego praktycznego przyporządkowując maksymalną punktację dla każdego z 4-8 pytań w zadaniu praktycznym.

Zmiana przywraca sposób oceny zadania praktycznego, który stosowany był podczas przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na doradców przez Inspekcję Transportu Drogowego przed przeniesieniem egzaminów do Transportowego Dozoru Technicznego.

Przypominamy, iż zadanie praktyczne obowiązuje wyłącznie kandydatów na doradców. Podczas egzaminu przedłużającego uprawnienia do zaliczenia są wyłącznie dwa testy : część ogólna i specjalistyczna.
Rozporządzenie wchodzi w życie 27 stycznia 2024.

Szczegóły zmian znajdziesz w tekście rozporządzenia z dnia 17 października 2023 r. Rozporządzenie zmieniane znajdziesz w tekście jednolitym rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2022 r.

Wzór aktualnie wydawanego świadectwa zobaczysz w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2021 r. (poz. 1168)
Jak przystąpić do egzaminu dla doradcy do spraw bezpieczeństwa DGSA (ADR) dowiesz się na stronie TDT.
Egzaminy dla doradców organizowane są zwykle 2 razy w miesiącu przez Transportowy Dozór Techniczny. Terminy egzaminów dla doradców możesz sprawdzić na stronie TDT.

Jesteś zainteresowany uzyskaniem uprawnień doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych DGSA (ADR)? Zapraszamy na nasze kursy. Terminy szkoleń sprawdzisz tutaj lub zapraszamy do kontaktu telefonicznego 605 237 237

Related Posts