Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Prace w sprawie zmiany wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających egzaminy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR

Prowadzone są obecnie (marzec 2024) konsultacje w sprawie zmiany wynagrodzenia osób wchodzących w w skład komisji egzaminacyjnej na egzaminach ADR.

Podstawy prawne

Podstawą prawną określającą wynagrodzenie jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 356)

Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej dla kierowców ADR

źródło: https://info-car.pl/new/adr/informacje-o-dokumencie

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu w wysokości:
1) 200 zł – przewodniczącemu;
2) 150 zł – członkowi

Jeżeli liczba osób egzaminowanych przekracza 10, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 10 zł za każdą dodatkową osobę. Jeżeli łączny czas trwania egzaminu przekracza 90 minut, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 40 zł za każde rozpoczęte dodatkowe 30 minut.

Wynagrodzenie określone w ww. przepisie obowiązuje niezmiennie od 2012 r.

Cena kursu ADR

Czy zmiana wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej wpłynie na koszt uzyskania uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych? Trudno odpowiedzieć nie znając wysokości nowego wynagrodzenia. Zmiana może spowodować podwyżkę podczas egzaminów np. na klasę 1 (wybuchowe) czy klasę 7 (promieniotwórcze) ponieważ egzamin jest przeprowadzany zwykle dla małej grupy osób.
Aktualne na 2024 rok ceny kursów ADR dla kierowców w ADR SERWIS to:
ADR podstawowy – 500 PLN ( 400 PLN dla przedłużających uprawnienia)
ADR cysterny – 400 PLN (300 PLN dla przedłużających uprawnienia)
ADR klasa 1 wybuchowe – 400 PLN
ADR klasa 7 promieniotwórcze – 400 PLN

Interesują Cię zasady przewozu towarów niebezpiecznych, chcesz przewozić towary niebezpieczne zgodnie z ADR? Zapraszamy na nasze kursy ADR dla kierowców.

Twoja firma lub instytucja zajmuje się towarami niebezpiecznymi? Chcesz prawidłowo wypełniać swoje obowiązki w zakresie określonym w umowie ADR i nie martwić się kontrolami i karami? Wyznacz doświadczonego i pewnego doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA)! Skontaktuj się z nami 605 237 237!

Related Posts