Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Kontrole przewozu ADR

Inspektor ITD kontroluje wyposażenie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne ADR.

22 jednostki transportowe skontrolowali inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego

19 marca 2024 roku na drodze ekspresowej nr 3 inspektorzy ITD dokonali kontroli 22 jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne. Wśród kontrolowanych pojazdów znajdowały się przewożące gazy, materiały ciekłe zapalne, zagrażające środowisku.

źródło: witd.gorzow.pl

Inspektorzy sprawdzali wymagane zgodnie z umową ADR wyposażenie oraz wymaganą dokumentację. Podczas kontroli inspektorzy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Wszystkie 22 kontrolowane w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, jednostki były wyposażone w prawidłowe dokumenty, wymagane wyposażenie oraz gaśnice. Wszystkie były też prawidłowo oznakowane zgodnie z ADR.

źródło: witd.gorzow.pl

Kontrole przewozu towarów niebezpiecznych odbywają się zgodnie z formularzem listy kontrolnej. Formularz ten jest załącznikiem do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli. Zgodnie z formularzem inspektorzy sprawdzają podczas kontroli: sposób przewozu towarów niebezpiecznych, czy korzystają one z wyłączeń, czy zastosowano odpowiedni sposób przewozu, czy jest prawidłowe wyposażenie, dokumentacja.

źródło: witd.gorzow.pl

Jakie sankcje za naruszenia podczas przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z ADR?

Zagrożenia powodowane przez naruszenia zostały przyporządkowane do trzech kategorii:

  • kategoria I obejmuje naruszenia przepisów ADR stwarzające duże zagrożenie dla ludzi lub środowiska; naruszenia takie wymagają natychmiastowego podjęcia środków zaradczych, np. unieruchomienia pojazdu,
  • kategoria II obejmuje naruszenia przepisów ADR stwarzające umiarkowane zagrożenie dla ludzi lub środowiska; naruszenia takie wymagają podjęcia środków zaradczych w czasie kontroli lub po jej zakończeniu, nie pilniej jednak niż do momentu zakończenia przewozu,
  • kategoria III obejmuje naruszenia przepisów ADR stwarzające małe zagrożenie dla ludzi lub środowiska; naruszenia takie nie wymagają podjęcia środków zaradczych w czasie trwania przewozu, ale pozwalają na podjęcie kroków w późniejszym terminie na terenie przedsiębiorstwa

Wysokość kary w złotych została określona w załączniku do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147). Przykładowo za niesporządzenie dokumentu przewozowego przewidziano sankcję 1000 PLN, za Napełnienie towarem niebezpiecznym, którego przewóz jest zakazany, lub nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego, którego przewóz jest zakazany 10 000 PLN.

Doradca do spraw bezpieczeństwa w przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA)

Zgodnie z umową ADR
1.8.3.1 Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Gratulujemy kontrolowanym przedsiębiorstwom transportowym i życzymy tylko takich kontroli!

Interesują Cię zasady przewozu towarów niebezpiecznych, chcesz przewozić towary niebezpieczne zgodnie z ADR? Zapraszamy na nasze kursy ADR dla kierowców.

Twoja firma lub instytucja zajmuje się towarami niebezpiecznymi? Chcesz prawidłowo wypełniać swoje obowiązki w zakresie określonym w umowie ADR i nie martwić się kontrolami i karami? Wyznacz doświadczonego i pewnego doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA)! Skontaktuj się z nami 605 237 237!

Related Posts