Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Kurs ADR podstawowy

Zajęcia: min. 3 dni (piątek – godz. 16.30, sobota – godz. 9.00, niedziela – godz. 9.00)
Miejsce: Gliwice, ul. Bojkowska 43C
Cena: 500 zł (przedłużenie aktualnych uprawnień – 400 zł)
Czas trwania: min. 18 godzin lekcyjnych
Wymagania: 21 lat i prawo jazdy

W cenie egzamin państwowy bezpośrednio po szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, instrukcje pisemne, próbne testy egzaminacyjne online oraz napoje.

Na zajęciach prezentowane są praktyczne informacje pozwalające na bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych, a samo szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, dyplomowanego managera logistyki transportowej, praktyka i kierowcę z wieloletnim doświadczeniem w przewozie materiałów niebezpiecznych.

Organizowane przez nas szkolenie ADR na poziomie podstawowym pozwoli kierowcom zdobyć uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (oprócz klasy 1 i 7) w sztukach przesyłki i luzem. Celem szkolenia ADR jest zapoznanie kursantów nie tylko z obowiązującymi normami prawnymi oraz standardami bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przedstawienie im zagrożeń i ryzyka, z którymi transport materiałów niebezpiecznych jest związany. Kursy ADR przeznaczone są zarówno dla kierowców indywidualnych, pragnących wzmocnić swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, jak również dedykowane są firmom spedycyjnym, dbającym o stały rozwój oraz systematyczne doskonalenie swojej kadry.

Seminarium kończy się przystąpieniem uczestników do egzaminu złożonego z 30 pytań testowych (uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga udzielania poprawnych odpowiedzi na minimum 20 z 30 zaprezentowanych pytań). Zakończenie szkolenia oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień ADR.

Potwierdzeniem uzyskanych uprawnień jest wydane, w języku polskim i angielskim, zaświadczenie, którego termin ważności wynosi 5 lat. Zaświadczenie jest respektowane we wszystkich krajach objętych Umową ADR. Jednorazowa opłata pobierana przez Urząd Marszałkowski za wydanie zaświadczenia wynosi 50 zł (płatna po zdanym egzaminie).