Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Kurs ADR podstawowy

Zajęcia: min. 3 dni (piątek – godz. 16.30, sobota – godz. 9.00, niedziela – godz. 9.00)
Miejsce: Gliwice, ul. Bojkowska 43C
Cena: 500 zł (przedłużenie aktualnych uprawnień – 400 zł)
Czas trwania: min. 18 godzin lekcyjnych
Wymagania: 21 lat i prawo jazdy

W cenie egzamin państwowy bezpośrednio po szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, instrukcje pisemne, próbne testy egzaminacyjne online oraz napoje.

Na zajęciach prezentowane są praktyczne informacje pozwalające na bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych, a samo szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, dyplomowanego managera logistyki transportowej, praktyka i kierowcę z wieloletnim doświadczeniem w przewozie materiałów niebezpiecznych.

Organizowane przez nas szkolenie ADR na poziomie podstawowym pozwoli kierowcom zdobyć uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (oprócz klasy 1 i 7) w sztukach przesyłki i luzem. Celem szkolenia ADR jest zapoznanie kursantów nie tylko z obowiązującymi normami prawnymi oraz standardami bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przedstawienie im zagrożeń i ryzyka, z którymi transport materiałów niebezpiecznych jest związany. Kursy ADR przeznaczone są zarówno dla kierowców indywidualnych, pragnących wzmocnić swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, jak również dedykowane są firmom spedycyjnym, dbającym o stały rozwój oraz systematyczne doskonalenie swojej kadry.

Czego dowiesz się na naszym kursie ADR dla kierowców?  Na szkoleniu w przystępny i praktyczny sposób omówione zostaną tematy: przepisy prawne, podstawowe definicje, rodzaje szkoleń. Na kursie ADR omówione zostaną wyłączenia stosowane według umowy ADR, główne rodzaje zagrożeń, podstawy klasyfikacji.  Na szkoleniu ADR dla kierowców omawiane są również czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Kurs ADR w programie ramowym zawiera również zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych, tablic barwy pomarańczowej, informacje na temat przewozu kombinowanego oraz ochrony towarów niebezpiecznych. Na szkoleniu ADR dowiesz się jak powinny być wypełnione dokumenty przewozowe zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach umowy ADR.  

Kurs ADR kończy się przystąpieniem uczestników do egzaminu złożonego z 30 pytań testowych (uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga udzielania poprawnych odpowiedzi na minimum 20 z 30 zaprezentowanych pytań). Zakończenie szkolenia oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień ADR.

Potwierdzeniem uzyskanych uprawnień jest wydane, w języku polskim i angielskim, zaświadczenie, którego termin ważności wynosi 5 lat. Zaświadczenie jest respektowane we wszystkich krajach objętych Umową ADR. Jednorazowa opłata pobierana przez Urząd Marszałkowski za wydanie zaświadczenia wynosi 50 zł (płatna po zdanym egzaminie).

Zainteresowany odbyciem kursu ADR dla kierowcy? Zadzwoń do nas +48605237237
Sprawdź najbliższe terminy kursu ADR w naszym TERMINARZU!