Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Nowa grupa towarów w SENT odpady, farby rozpuszczalniki

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi monitorowania przewozu i obrotu odpadów, które weszły w życie 12 stycznia 2024 r., informujemy, że załadowcy, przewoźnicy i odbiorcy 11 rodzajów odpadów będą zobowiązani do korzystania z systemu SENT. Przepisy te dotyczą przesyłek odpadów o masie brutto równej lub większej niż 1000 kg lub o objętości równej lub większej niż 1000 litrów, realizowanych na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami nowych regulacji i do dostosowania się do nich w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Niezależnie od spełnienia wymogów rozporządzenia dotyczącego monitorowania przewozu odpady, które sklasyfikowane są jako niebezpieczne zgodnie z kryteriami klasyfikacyjnymi zawartymi w umowie ADR należy wypełnić obowiązki związane z odpowiednim doborem opakowania, jego oznakowania, wypisania dokumentów przewozowych zgodnie z zasadami dotyczącymi towarów niebezpiecznych.

Które kody odpadów podlegają zgłoszeniu?

Nowe wymogi w zakresie monitorowania dotyczą odpadów o kodach:

 • 08 01 11 – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 13 – szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 15 – szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 17 – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 19 – zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 01 21 – zmywacz farb lub lakierów,
 • 08 03 12 – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 03 14 – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 • 08 04 09 – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 13 – uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 • 08 04 15 – odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 2185)

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104)

Twoja firma lub instytucja zajmuje się towarami niebezpiecznymi? Jesteś wytwórcą odpadów, transportujesz odpady? Chcesz upewnić się, że wypełniasz swoje obowiązki w zakresie określonym w umowie ADR? Chcesz sprawdzić czy Twoja organizacja powinna wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa DGSA – ADR? Skontaktuj się z nami 605 237 237!

Planujesz zdobyć uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych? Zapraszamy na nasze kursy ADR dla kierowców

Related Posts