Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Kurs doradcy ADR (DGSA)

Zajęcia: 5 dni
Miejsce: Gliwice, ul. Bojkowska 43C
Cena: 2500 zł
Czas trwania: min. 40 godzin lekcyjnych
Wymagania: 21 lat, niekaralność, wyższe wykształcenie

W cenie Umowa ADR i autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, próbne testy egzaminacyjne, konsultacje po ukończeniu szkolenia oraz napoje.

Kurs dla kandydatów na doradców ADR (DGSA) odbywa się w formie spotkań z trenerem i ma na celu zapoznanie z przepisami umowy ADR oraz przepisów krajowych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Kurs przygotowuje do egzaminu przed Transportowym Dozorem Technicznym. Oferujemy również konsultacje po zakończeniu szkolenia, testy online oraz możliwość powtórek w formie elearningu.

Egzamin dla kandydata obejmuje test ogólny, test specjalistyczny oraz zadanie praktyczne. Koszt egzaminu (500 zł) nie jest wliczony w cenę kursu. Do egzaminu można przystąpić w ciągu 12 miesięcy od ukończenia kursu. Pozytywny wynik uzyskuje się przy co najmniej 80% poprawnie udzielonych odpowiedziach oraz poprawnym wykonaniu zadania praktycznego.