Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych luty 2023 Warszawa

W związku z wizytą Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w dniach 21 i 22 lutego 2023 r. na terenie m. st. Warszawy, w okresie od godziny 12.00 dnia 20 lutego 2023 r. do godziny 21.00 dnia 22 lutego 2023 r., wprowadza się zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147)

Zakaz obowiązuje na:

a) ul. Żwirki i Wigury, ul. Krzyckiego, ul. Raszyńska,
b) Al. Jerozolimskie na odcinku od Placu Zawiszy do Mostu Poniatowskiego,
c) ul. Emilii Plater na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Nowogrodzkiej,
d) ul. Nowogrodzka na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Chałubińskiego,
e) ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Emilii Plater do Al. Jerozolimskich,
f) ul. Wybrzeże Gdańskie na odcinku od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ul. Sanguszki,
g) ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na odcinku od ul. Karowej do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego,
h) ul. Nowy Zjazd, ul. Grodzka, ul. Bugaj, ul. Boleść, ul. Nowy Świat, ul. Krakowskie Przedmieście,
i) ul. Senatorska, ul. Miodowa, ul. Podwale, Plac Zamkowy,
j) Aleja Solidarności i tunel Trasy W-Z;
2) mostach: Most Śląsko-Dąbrowski, Most Świętokrzyski, Most Poniatowskiego;
3) drogach kolejowych:
a) Most Średnicowy,
b) linia kolejowa nr 448 oraz dalekobieżna nr 2 na długości 1 kilometra od Mostu Średnicowego w każdym kierunku,
c) linia kolejowa przebiegająca pod wiaduktem ul. Żwirki i Wigury, zlokalizowana w pobliżu ul. 1 Sierpnia;
4) rzece Wiśle na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego.

© autorzy OpenStreetMap, dane dostępne są na licencji Open Database License

Wyłączenia spod zakazu

Określone zakazy i ograniczenia ruchu nie dotyczą Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej i przewozów konwojowanych przez te służby.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m. st. Warszawy