Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Category

Blog
Opublikowano raport NIK oceniający postępowanie w latach 2019-2022 (I kwartał) z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Read More
2023-10-26 opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.
Read More
Jeśli interesuje Cię tematyka towarów niebezpiecznych i logistyki paliw i gazów, to nie możesz przegapić dwóch wydarzeń, które odbędą się w Leipziger Messe Targi Towarów Niebezpiecznych // Dangerous Goods // Hazardous Substances (GGS) to międzynarodowa platforma dla wszystkich, którzy zajmują się transportem, magazynowaniem i bezpieczeństwem substancji niebezpiecznych. Targi Fuel & Gas Logistics to nowa impreza,...
Read More
Znak SV dla cystern wyposażonych w zawory bezpieczeństwa Safety valve mark
Co oznacza znak SV umieszczony na cysternie? Znak SV z angielskiego Safety valve mark oznacza, że cysterny wyposażone są w zawory bezpieczeństwa zgodnie z 6.8.3.2.9.1 do 6.8.3.2.9.5 i powinny być oznakowane zgodnie z 6.8.3.2.9.6.3 do 6.8.3.2.9.6.6. Pojawiają się już na drogach cysterny oznakowane nowym znakiem wprowadzonym przez ADR 2023. Jakie wymogi powinien spełniać znak SV...
Read More
Planowane są zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 84).
Read More
Uwaga na konieczność przedłużenia zaświadczenia kwalifikacyjnego w zakresie napełnia i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi. Zaświadczenia wydane przed 1 czerwca 2019 na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2518) ma ważność do 31 grudnia 2023. Zaświadczenie kwalifikacyjne popularnie nazywane NALEWAKAMI wydawane...
Read More

KONTAKT

ADR SERWIS Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 43C
44-100 Gliwice


tel. 605 237 237

tel. (32) 320 66 55
e-mail: szkolenia@doradca-adr.com

NR KONTA:
25 1600 1172 1847 4526 3000 0001