Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Przepisy ADR

Według przepisów umowy ADR (punkt 1.8.3.1) każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje transport towarów niebezpiecznych albo związane z nim nadawanie, pakowanie, załadunek napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom.

Obowiązek posiadania doradcy leży nie tylko na przewoźniku, ale na każdej firmie będącej częścią łańcucha transportowego materiałów niebezpiecznych czyli załadowcy, pakującego, rozładowcy.

Kara za brak w firmie doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych wynosi 5000 zł.

Przepisy związane z transportem towarów niebezpiecznych zmieniają się co dwa lata, w latach nieparzystych. Przez pierwsze 6 miesięcy po wprowadzeniu nowych przepisów możemy korzystać z okresu przejściowego i nadal używać „starej” wersji przepisów ADR.
Przepisem krajowym, który reguluje przewóz towarów niebezpiecznych w ruchu drogowym jest Ustawa o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367.
Celem przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych jest ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków oraz szkód. Wprowadzają one zasady dotyczące doboru opakowań, oznakowania towarów, pojazdów, dokumentacji transportowej.

Zobacz pełną treść przepisów dotyczących przewozu, oznakowania i szkolenia w zakresie ADR: