Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Kursy

Przygotowaliśmy ciekawą ofertę szkoleń dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Organizujemy kursy ADR, które umożliwiają zdobycie uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Aktualnie nasz ośrodek w Gliwicach proponuje dla kierowców ze Śląska, jak i zamieszkałych poza Śląskiem kurs podstawowy, specjalistyczny na cysterny, a także klasy 1 i 7. Zdobycie uprawnień w tym zakresie pozwala podnieść swoje umiejętności i zwiększyć konkurencyjność swojego CV.

W polskim i międzynarodowym prawie z zakresu przewozów materiałów niebezpiecznych widnieją zapisy ustanawiające, iż transport towarów niebezpiecznych może odbywać się w większości wypadków przy udziale kierowcy posiadającego właściwe uprawnienia. Zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami wstępnymi dla uczestników szkoleń oraz zapisania się na jeden z proponowanych przez nas kursów.

Nasz ośrodek organizuje kursy i szkolenia ADR dla kierowców, którzy nigdy nie mieli uprawnień lub których uprawnienia utraciły 5 letni okres ważności, jak również dla tych, którzy przedłużają ważność swoich aktualnych uprawnień. W ofercie m.in. kurs:

podstawowy

specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach

specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1

specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7

Wymagania wstępne na kurs ADR:

• ukończone 21 lat
• prawo jazdy

Egzamin:
Po ukończeniu całego szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie na podstawie, którego może przystąpić do egzaminu państwowego. Ma on formę pisemnego testu – liczba pytań uzależniona jest od typu szkolenia:
• podstawowy – 30 pytań
• specjalistyczny (klasa 1) – 15 pytań
• specjalistyczny (klasa 7) – 15 pytań
• specjalistyczny (cysterny) – 18 pytań
Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na minimum 2/3 pytań z każdej kategorii. Egzamin wliczony jest w cenę kursu.

Celem kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych jest ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków oraz szkód. Do prawidłowego stosowania przepisów konieczna jest dobra znajomość przepisów ADR, którą zapewnia uczestnictwo w naszych szkoleniach. Kierowca pełni jedną z ważniejszych ról w bezpiecznym transporcie towarów niebezpiecznych, stąd też jego dobre przeszkolenie stanowi istotną wartość dla firmy transportującej takie towary.