Kursy

Przygotowaliśmy ciekawą ofertę szkoleń dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Organizujemy kursy ADR, które umożliwiają zdobycie uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Aktualnie nasz ośrodek w Gliwicach proponuje dla kierowców ze Śląska, jak i zamieszkałych poza Śląskiem kurs podstawowy, specjalistyczny na cysterny, a także klasy 1 i 7. Zdobycie uprawnień w tym zakresie pozwala podnieść swoje umiejętności i zwiększyć konkurencyjność swojego CV.

W polskim i międzynarodowym prawie z zakresu przewozów materiałów niebezpiecznych widnieją zapisy ustanawiające, iż transport towarów niebezpiecznych może odbywać się w większości wypadków przy udziale kierowcy posiadającego właściwe uprawnienia. Zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami wstępnymi dla uczestników szkoleń oraz zapisania się na jeden z proponowanych przez nas kursów.

Nasz ośrodek organizuje kursy i szkolenia ADR dla kierowców, którzy nigdy nie mieli uprawnień lub których uprawnienia utraciły 5 letni okres ważności, jak również dla tych, którzy przedłużają ważność swoich aktualnych uprawnień. W ofercie m.in. kurs:

podstawowy

specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach

specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1

specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7

Wymagania wstępne na kurs ADR:

• ukończone 21 lat
• prawo jazdy

Egzamin:
Po ukończeniu całego szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie na podstawie, którego może przystąpić do egzaminu państwowego. Ma on formę pisemnego testu – liczba pytań uzależniona jest od typu szkolenia:
• podstawowy – 30 pytań
• specjalistyczny (klasa 1) – 15 pytań
• specjalistyczny (klasa 7) – 15 pytań
• specjalistyczny (cysterny) – 18 pytań
Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na minimum 2/3 pytań z każdej kategorii. Egzamin wliczony jest w cenę kursu.

Celem kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych jest ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków oraz szkód. Do prawidłowego stosowania przepisów konieczna jest dobra znajomość przepisów ADR, którą zapewnia uczestnictwo w naszych szkoleniach. Kierowca pełni jedną z ważniejszych ról w bezpiecznym transporcie towarów niebezpiecznych, stąd też jego dobre przeszkolenie stanowi istotną wartość dla firmy transportującej takie towary.