Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Kurs ADR klasa 1

Zajęcia: 1 dzień
Miejsce: Gliwice, ul. Bojkowska 43C
Cena: 400 zł *
Czas trwania: min. 8 godzin lekcyjnych
Wymagania: 21 lat, prawo jazdy, uprawnienia ADR podstawowe

W cenie egzamin państwowy bezpośrednio po szkoleniu, próbne testy egzaminacyjne online oraz napoje .

Kurs w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały wybuchowe) przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs ADR podstawowy.

Kurs kończy się egzaminem składającym się z 15 pytań testowych. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje się przy minimum 10 poprawnych odpowiedziach.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 1. Zaświadczenie ADR wydawane jest w języku polskim i angielskim na okres 5 lat. Obowiązuje we wszystkich krajach objętych Umową ADR.

*cena przy min. 2 uczestnikach.