Audyt ADR

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu kompleksowych audytów ADR. Ten wariant szczególnie polecamy firmom, które zamierzają sprawdzić poprawność i aktualność swoich procedur ADR bądź nie są pewne czy ich działalność podlega pod przepisy ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych i Umowy ADR.

Zadania audytu ADR:

  •  Ocena zgodności realizacji zadań uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami przepisów Umowy ADR,
  •  Ogólna ocena zgodności realizacji przewozów z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011r. Nr 227 poz. 1367) i umowie ADR,
  •  Monitoring i zgłaszanie uwag Zleceniodawcy w zakresie praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa w zakresie towarów niebezpiecznych ADR.

Każdy audyt uwzględnia dojazd doradcy oraz końcowy raport pisemny. Zachęcamy do przesyłania zapytań ofertowych. Audyt wyceniany jest po analizie profilu działalności przedsiębiorstwa opisanego w zapytaniu ofertowym.