Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Raport NIK Postępowanie z zakaźnymi odpadami medycznymi

Opublikowany został raport Najwyższej Izby Kontroli w zakresie Postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym odpadami wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

W raporcie ocenione jest postępowanie w latach 2019-2022 (I kwartał) z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. W okresie objętym kontrolą były one magazynowane, odbierane i zagospodarowywane niezgodnie z przepisami. Ani szpitale, ani organy administracji publicznej nie sprawowały skutecznego nadzoru nad gospodarką zakaźnymi odpadami medycznymi.

.

W ocenie kontrolerów podmioty gospodarujące zakaźnymi odpadami medycznymi spełniały wymagania dotyczące transportu takich odpadów. Pojazdy, którymi transportowano zakaźne odpady medyczne były właściwie oznakowane, m.in. numerami identyfikującymi przewożone substancje, posiadały również tablice informujące o przewozie towarów medycznych. Kierowcy posiadali zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ADR. (5.1.2 – Raportu)

Źródło: Informacja o wynikach kontroli postępowanie z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym odpadami wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 strona 43.

Szczegóły kontroli znajdziesz w tekście Informacji o wynikach kontroli. Ze skróconymi wnioskami można zapoznać się na stronie NIK.

Twoja firma lub instytucja zajmuje się przewozem odpadów medycznych? Jesteś wytwórcą takich odpadów? Prowadzisz gabinet medyczny, weterynaryjny? Chcesz upewnić się, że wypełniasz swoje obowiązki w zakresie określonym w umowie ADR? Chcesz sprawdzić czy Twoja organizacja powinna wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa DGSA – ADR? Skontaktuj się z nami 605 237 237!

Related Posts