Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Raporty roczne i powypadkowe

W ramach naszych usług doradczych, bez dodatkowych opłat, oferujemy Państwu sporządzanie raportów rocznych i powypadkowych.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożenia sprawozdania  rocznego ze swojej działalności do 28 lutego każdego roku, jeżeli przewozi, ładuje lub rozładowuje towary niebezpieczne w ilościach większych niż wskazane w umowie ADR.

RAPORT POWYPADKOWY

Jeżeli miało miejsce zdarzenie związane z przewozem towarów niebezpiecznych, w którym doznały obrażeń osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia odpowiednim organom raportu powypadkowego.

Obowiązek przedstawiania powyższych raportów reguluje punkt 1.8.3.3 i 1.8.3.6 Umowy Europejskiej ADR oraz artykuł 17 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.