Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

W dzienniku ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1715)  ogłoszono tekst ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.
Ustawa ta  wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r., z wyjątkiem art. 51 i art. 52, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawa określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną przy użyciu cywilnych statków powietrznych, przewozu materiałów niebezpiecznych przez pasażerów lub członków załóg statków powietrznych oraz organy i podmioty realizujące zadania związane z tym transportem i przewozem. 

Art.2 wprowadza definicję nadawcy, który oznacza osobę fizyczną podpisaną pod dokumentem przewozowym lub innym dokumentem towarzyszącym przesyłce.

Art. 16. Nadawca, który wysyła materiał niebezpieczny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany ukończyć szkolenie z wynikiem pozytywnym na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 oraz spełniać odpowiednie dla nadawcy wymagania w zakresie szkoleń określone w Instrukcjach Technicznych, a także pozostawać w wykazie nadawców.

Chcesz być zawsze na bieżąco ze sprawami związanymi z towarami niebezpiecznymi? Zapraszamy do współpracy w zakresie doradcy ds. bezpieczeństwa! Szczegóły na naszej stronie w zakładce doradztwo ADR.