Świadectwo dopuszczenia do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych ADR tzw. „czerwony pasek”

Świadectwo dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych tzw. „czerwony pasek” to dokument potwierdzający spełnienie dodatkowych wymogów technicznych dla pojazdów typu EX/II, EX/III, FL, AT i MEMU z wymaganiami części 9 umowy ADR. Nadal można spotkać świadectwo wystawione na pojazd typu OX przeznaczony do UN 2015 NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY STABILIZOWANY. Będą to pojazdy zarejestrowane lub dopuszczone do użytkowania przed 1 kwietnia 2018 roku. Pozwala na to przepis przejściowy 1.6.5.18 wprowadzony w ADR 2019. Pojazdy rejestrowane po tej dacie, które mają służyć do UN 2015 muszą spełniać wymogi dla pojazdu typu FL.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH wymagane jest dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne w cysternach lub klasy 1 czyli wybuchowe. Są od tego wyjątki. Jednym z nich jest sytuacja gdy „czerwony pasek” dla pojazdów EX/II lub EX/III nie jest wymagany przy zastosowaniu przepisu szczególnego 651 dla UN 0336 jeżeli masa netto materiałów niebezpiecznych na jednostkę transportową nie przekroczy 4000 kg, pod warunkiem, że masa netto materiałów wybuchowych na pojazd nie przekracza 3000 kg.

„Czerwony pasek” wydawany jest w Polce przez Transportowy Dozór Techniczny maksymalnie na okres 1 roku. Świadectwo dopuszczenia do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wydaje się na wniosek posiadacza/użytkownika pojazdu. Wniosek można pobrać tutaj.

Opłata za wydanie zaświadczenia w roku 2022 wynosi 175 złotych. Za wydanie wtórnika opłata wynosi 45 złotych.

Poniżej znajduje się przykładowe świadectwo dopuszczenia do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. W roku 2021 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR został zmieniony wzór wydawanego obecnie dokumentu.

W przypadku jednostki transportowej składającej się z ciągnika siodłowego i naczepy świadectwo dopuszczenia powinno być wydane osobno dla ciągnika i naczepy. Więcej o dokumentach wymaganych przez przepisy ADR na naszych kursach ADR dla kierowców i szkoleniach stanowiskowych ADR dla osób innych niż kierowcy.