Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Szkolenia stanowiskowe

Oferujemy organizację szkoleń stanowiskowych ADR dla Państwa pracowników z zakresu przewozu, załadunku, rozładunku i nadawania towarów niebezpiecznych.

Tematyka szkolenia zostanie dopasowana do stanowiska pracowników i pełnionych przez nich obowiązków.

  • Szkolenia stanowiskowe ADR mogą być przeprowadzane w formie bezpośredniego spotkania z doradcą w siedzibie klienta lub przygotowane w formie szkolenia online.
  • Szkolenie online na wybranej platformie pozwala na zoptymalizowanie dostępnego czasu pracowników.
  • Wymóg przeprowadzenia takich szkoleń reguluje przepis 1.3, 1.10 oraz 1.8.3.3 Umowy Europejskiej ADR.
  • Szkolenie stanowiskowe dla pracowników zaangażowanych w obrót towarami niebezpiecznymi powinno być powtarzane w cyklu 2-letnim.