Szkolenia stanowiskowe

Oferujemy organizację szkoleń stanowiskowych dla Państwa pracowników z zakresu przewozu, załadunku, rozładunku i magazynowania towarów niebezpiecznych.

Tematyka szkolenia zostanie dopasowana do stanowiska pracowników i pełnionych przez nich obowiązków.

  • Szkolenia  mogą być przeprowadzane w formie bezpośredniego spotkania z doradcą lub przygotowane w formie szkolenia ADR online.
  • Kurs w formie elearningu pozwala na zoptymalizowanie dostępnego czasu pracowników.
  • Wymóg przeprowadzenia takich szkoleń reguluje przepis 1.3, 1.10 oraz 1.8.3.3 Umowy Europejskiej ADR.