Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Przedłużanie zaświadczeń TDT

Uwaga na konieczność przedłużenia zaświadczenia kwalifikacyjnego w zakresie napełnia i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi. Zaświadczenia wydane przed 1 czerwca 2019 na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2518) ma ważność do 31 grudnia 2023.

Zaświadczenie kwalifikacyjne popularnie nazywane NALEWAKAMI wydawane na obsługę urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych, które zostały wydane jako bezterminowe należy przedłużyć nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności. Data upływu ważności zaświadczenia UNO dla takich zaświadczeń upływa po okresie 5 lat od wejścia w życie przepisów tj. 1 stycznia 2019 czyli ważne jest do 31 grudnia 2023.

Zaświadczenia wydane po 1 czerwca mają już określony na zaświadczeniu termin ważności. W zakresie towarów niebezpiecznych zaświadczenie kwalifiacyjne UNO – TDT – NALEWAKI wydawane jest na okres 5 lat.

Przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych wymaga złożenia wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT. Wniosek ten powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 3 miesiące przed końcem ważności zaświadczenia, a w przypadku zaświadczeń „bezterminowych” do 30 września 2023 roku. Dodatkowo, przedłużenie zaświadczenia jest uzależnione od wykazania, że wnioskodawca wykonywał czynności objęte zaświadczeniem kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat ważności. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
Wniosek możesz pobrać z naszej strony: Jak przedłużyć zaświadczenie TDT-UNO-NALEWAKI

Jeśli nie masz jeszcze zaświadczenia TDT-UNO-NALEWAKI do obsługi urządzeń do napełniania zbiorników transportowych towarami niebezpiecznymi zapraszamy na nasze kursy i egzaminy. Terminy szkoleń sprawdzisz tutaj lub zapraszamy do kontaktu telefonicznego 605 237 237

Related Posts