Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Przewóz UN 3536 z nieprawidłowościami

Nieprawidłowości podczas przewozu UN 3536

25-03-2024 Niderlandzkie ILT w miejscowości Nieuwegein sprawdziło pojazd przewożący duży akumulator litowo-jonowy (system magazynowania energii). Według ADR taki akumulator musi być transportowany pod numerem UN 3536.
Jednostka nie była oznakowana tablicami barwy pomarańczowej, kierowca nie posiadał zaświadczenia ADR, ani pisemnych instrukcji. Na transport nie sporządzono dokumentu przewozowego, a kierowca nie posiadał wymaganego sprzętu gaśniczego ani ochrony ogólnej i indywidualnej. Transport został zatrzymany do czasu poprawy stwierdzonych nieprawidłowości.

źródło: X ILT

Co oznacza UN3536 ?

UN 3536 oznacza BATERIE LITOWE ZAINSTALOWANE W JEDNOSTCE TRANSPORTOWEJ CARGO (baterie litowo-jonowe lub baterie litowe metaliczne). To numer UN, który w umowie ADR pojawił się w 2019 czyli wciąż jest dość nowym typem towaru (przedmiotu) niebezpiecznego.

źródło: https://unece.org/transportdangerous-goods/adr-2019-files-track-changes

Ciekawy produkt, numer UN, którego przewóz odbiega od standardowych sposób postępowania z towarami niebezpiecznymi zgodnie z ADR.

Jak przewozić UN3536?

Zgodnie z umową ADR towary niebezpieczne mogą być przewożone w sztukach przesyłki, luzem lub w cysternie. Aby towar był dopuszczony do przewozu w sztukach przesyłki musi mieć wskazaną odpowiednią instrukcję pakowania w kolumnie 8 tabeli A. Do przewozu luzem uprawniają odpowiednie zapisy w kolumnach 10 i 17 tabeli A. Natomiast towary, które są dopuszczone do przewozu w cysternie mają wskazane odpowiednie kody w kolumnach 10 i 12 tabeli A.

Jednak inaczej jest w przypadku UN3536 tutaj sposób przewozu wskazany jest poprzez przepis szczególny 389. Przepis ten wskazuje:

Baterie powinny być pewnie zamocowane do wewnętrznej konstrukcji jednostki transportowej cargo, (np. uchwytami w stojakach, szafkach itp.) w taki sposób aby zapobiec zwarciom, przypadkowemu zadziałaniu i znaczącym ruchom względem jednostki transportowej cargo w przypadku wstrząsów, obciążeń i drgań w normalnych warunkach przewozu.

Oznakowanie wymagane podczas przewozu UN3536

Również w zakresie wymaganego oznakowania mamy tutaj do czynienia z wyjątkowymi wymogami. Standardowo oznakowanie sztuk przesyłki, jednostek transportowych wymagane podczas przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z ADR wskazane jest w części 5 umowy ADR. W tym wypadku również skorzystać musimy z przepisu szczególnego. Wskazuje on:

Jednostka transportowa cargo powinna być zaopatrzona, na dwóch przeciwległych bokach, w tablice barwy pomarańczowej zgodne z 5.3.2.2 oraz duże nalepki ostrzegawcze zgodne z 5.3.1.1.

źródło: https://www.pvmars.com/2mw-containerized-energy-storage-system/

Oznakowanie zastosowane podczas kontrolowanego w Niderlandach przewozu wynikać może z oznakowania stosowanego podczas transportu morskiego.

Twoja organizacja zajmuje się towarami niebezpiecznymi? Chcesz prawidłowo pakować, ładować, nadawać, przewozić towary niebezpiecznie i nie martwić się kontrolami i karami? Wyznacz doświadczonego i pewnego doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA)! Skontaktuj się z nami 605 237 237!

Interesują Cię zasady przewozu towarów niebezpiecznych, chcesz przewozić towary niebezpieczne zgodnie z ADR? Zapraszamy na nasze kursy ADR dla kierowców.

Related Posts