Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Tag

kurs doradcy DGSA
Opublikowano raport NIK oceniający postępowanie w latach 2019-2022 (I kwartał) z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Read More
2023-10-26 opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.
Read More
Planowane są zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 84).
Read More

KONTAKT

ADR SERWIS Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 43C
44-100 Gliwice


tel. 605 237 237

tel. (32) 320 66 55
e-mail: szkolenia@doradca-adr.com

NR KONTA:
25 1600 1172 1847 4526 3000 0001