Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Tag

DGSA
Dzięki uprawnieniom ADR skrócisz czas trwa szkolenia okresowego
Read More
Nieprawidłowości podczas przewozu UN 3535 wykryły holenderskie służby kontrolne
Read More
Inspektor ITD kontroluje wyposażenie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne ADR.
22 pojazdy przewożące towary niebezpieczne bez nieprawidłowości
Read More
W marcu 2024 planowane są całkowite zamknięcia tunelu Frejus
Read More
W marcu 2024 planowane są całkowite zamknięcia tunelu Mont Blanc
Read More
Zbliża się termin złożenia rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR za 2023. Termin mija 28 lutego 2024
Read More
Roczne sprawozdanie 2023 z działalności w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych można wypełnić za pomocą interaktywnego formularza
Read More
Zmiany dotyczące odpadów objętych zgłoszeniem do rejestru SENT. 12 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 9 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.
Read More
2023-10-26 opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.
Read More
17.01.2024 wchodzi w życie rozporządzenie MON zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne
Read More
Planowane są zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 84).
Read More
Opublikowano raport NIK oceniający postępowanie w latach 2019-2022 (I kwartał) z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Read More

KONTAKT

ADR SERWIS Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 43C
44-100 Gliwice


tel. 605 237 237

tel. (32) 320 66 55
e-mail: szkolenia@doradca-adr.com

NR KONTA:
25 1600 1172 1847 4526 3000 0001