Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Tunel ADR kategorii E w Warszawie

Nowy tunel z ograniczeniami dla przewozu towarów niebezpiecznych ADR

Na mapie drogowej Polski pojawił się nowy tunel w ciągu trasy S2 (Południowa Obwodnica Warszawy). Został mu nadany kod ograniczeń „E” zgodnie z ADR.   Oznacza to zakaz wyjazdu z towarami niebezpiecznymi na „otwartych tablicach” poza sytuacją gdy towar ma wpisany kod tunelu (-).

Jakie towary niebezpieczne mogą wjechać do tunelu E w Warszawie?

Pamiętać należy, że zakaz dotyczy pojazdów przewożących towary niebezpieczne i oznakowanych tablicami barwy pomarańczowej. Jeśli przewożone towary niebezpieczne korzystają z wyłączeń i nie są oznakowane tablicami barwy pomarańczowej ograniczenie takie nie obowiązuje. Specyficzną sytuacją jest korzystanie z wyłączeń dla towarów niebezpiecznych pakowanych w ilości ograniczone. Wyjaśnienie zasad przewozu przez tunel kategorii E w takiej sytuacji poniżej.

W ADR 2023 dokonano zmian w zakresie numerów UN, które zostały dopuszczone do przewozu przez tunele kategorii E. Dotyczy to wciąż tylko kilkunastu numerów UN np. UN 2814 UN 2900 UN 2908 UN 2909 UN 2910 UN 2911 UN 2919 UN 3077 UN 3082 UN 3166 UN 3171 UN 3331 UN 3359 UN 3373 UN 3549.  

UWAGA: W przypadku towarów zaklasyfikowanych do UN 2919 lub UN 3331, ograniczenia ich przewozu przez tunele mogą stanowić część specjalnych warunków przewozu zatwierdzonych przez właściwą władzę (właściwe władze) na podstawie przepisów 1.7.4.2.

Zakaz wjazdu dotyczy również pojazdów przewożących powyżej 8 t brutto towary zapakowane w ilościach ograniczonych tzw. LQ. Pojazdy takie powinny być oznakowane znakami LQ (biały romb z zaciemnionymi górnym i dolnym rogiem) z przodu i z tyłu jednostki transportowej.

Poza ograniczeniami związanymi z ADR zakaz poruszania się samochodów powyżej 16 ton obowiązuje w godzinach 7.00 – 10.00 i 16.00 – 20.00 z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorem C-16.

Chcesz wiedzieć więcej o ADR? Chcesz uzyskać uprawnienia ADR? Zapraszamy na nasze kursy przewozu towarów niebezpiecznych ADR oraz kursy TDT-UNO-NALEWAKI do obsługi urządzeń do napełniania zbiorników transportowych towarami niebezpiecznymi. Zapraszamy na nasze kursy i egzaminy. Terminy szkoleń sprawdzisz tutaj lub zapraszamy do kontaktu telefonicznego 605 237 237

Related Posts