Nowe rozporządzenia dotyczące zaświadczeń i przewozu ADR!

10 października weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Link do dokumentu: https://drive.google.com/file/d/1t1iNziAm9qudkHiwRrs4n2aUQbGzrfTG/view?usp=sharing
Z kolei 22 października wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne. Link do dokumentu: