Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Podstawy prawne do kursu UNO TDT NALEWAKI

Zainteresowany zdobyciem nowych uprawnień do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych towarami niebezpiecznymi tzw. UNO – NALEWAKI – TDT? Zapraszamy na nasze regularne kursy UNO. Szkolenia UNO – TDT klasy 2 (gazy) oraz klasy 3 (ciekłe zapalne) organizujemy co najmniej raz w miesiącu. Posiadamy dostępne instalacje dopuszczone przez TDT do przeprowadzenia egzaminów praktycznych. Zdawalność egzaminów po naszych kursach nalewaki – UNO – TDT sięga blisko 100%.
Prowadzimy również kursy UNO – TDT – NALEWAKI niezaliczanych do niebezpiecznych oraz innych klas (5.1, 8, 9) oraz kursy tankowania zbiorników zamontowanych na pojazdach CNG – LNG. Szkolenie możemy przeprowadzić w całej Polsce również na instalacji klienta. Szkolimy w zakresie instalacji na podstawie ADR i RID.
Zapraszamy do kontaktu!

Poniżej znajdziesz podstawy prawne, których znajomość wymagana jest na egzaminie. Wszystkiego dowiesz się na naszych kursach. Sprawdź nasz terminarz!

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych Dz.U. 2014 poz. 1105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz.U. 2012 poz. 1468

Szczegółowa tematyka egzaminu sprawdzającego dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

ADR 2023 tom 1

ADR 2023 tom 2

Pobierz RID 2021

Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

Zapraszamy do współpracy!

Dowiedz się więcej:

– Przepisy ADR
– Kto powinien posiadać doradcę?
– Obowiązki doradcy
– Raporty roczne i powypadkowe
– Szkolenia stanowiskowe