Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Ograniczenia w ruchu w czasie Forum WUF11 w Katowicach (26-30.06.2022) zakaz przewozu towarów niebezpiecznych

W związku z organizacją na terenie Miasta Katowice, XI sesji Światowego Forum Miejskiego w ramach Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich UN-Habitat, Wojewoda Śląski wprowadził w dniach od 26 do 30 czerwca 2022 roku w godzinach od 7:00 do 23 :00  zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa  w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 oraz z 2022 r. poz. 209) oraz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

Zakaz dotyczy:

 • Drogi krajowej nr 79 na odcinku od węzła z drogą krajową nr 86 (aleja W. Roździeńskiego – Drogowa Trasa Średnicowa) do skrzyżowania ulic: Chorzowskiej – Stęślickiego – Grundmana w Katowicach w obu kierunkach, łącznie z tunelem przebiegającym pod rondem im. gen. J. Ziętka.
 • W. Korfantego w Katowicach od ulicy Katowickiej do ronda im. gen. J. Ziętka w obu kierunkach.

OPIS OBJAZDU OBJĘTEGO ZAKAZEM ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 79

 1. Od strony Sosnowca w kierunku Chorzowa:
  • Roździeńskiego – ul. Murckowska (DK 86) – autostrada A4 – ul. Bocheńskiego – ul. Chorzowska
 2. Od strony Chorzowa w kierunku Sosnowca:
  • Chorzowska – ul. Bracka – ul. Bocheńskiego – autostrada A4 – ul. Murckowska (DK86) – al. Roździeńskiego 

Wyłączenia spod zakazu

Określone zakazy i ograniczenia ruchu nie będą dotyczyły wskazanych poniżej pojazdów i rodzajów przewozów:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno–Skarbowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii;

3) pojazdów wywożących odpady z terenu odbywania spotkań w ramach Forum;

4) pojazdów obsługi Forum;

5) pojazdów przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych oraz korespondencję;

6) pojazdów przewożących paliwa, gazy i substancje techniczne niezbędne do funkcjonowania szpitali i innych placówek medycznych zlokalizowanych na obszarze objętym zakazem, o którym mowa w ust. 1;

7) pojazdów przewożących do placówek zlokalizowanych na obszarze objętym zakazem, o którym mowa w ust. 1, następujące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze:

 • mięso i podroby jadalne,
 • ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne,
 • produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody,
 • jaja ptasie i masy jajeczne,
 • kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowaną,
 • warzywa, grzyby świeże i mrożone,
 • owoce świeże i mrożone,
 • zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych,
 • produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe,
 • tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego,
 • przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców,
 • cukry i wyroby cukiernicze,
 • przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze,
 • napoje bezalkoholowe,
 • pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt,
 • buraki cukrowe,
 • ziemniaki,
 • drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego,
 • podłoże uprawowe pieczarek;

8) pojazdów przewożących leki i środki medyczne do placówek zlokalizowanych na obszarze objętym zakazem, o którym mowa w ust. 1.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach na obszarze województwa śląskiego