ADR Serwis

Kursy ADR dla kierowców

Przygotowaliśmy ciekawą ofertę szkoleń dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Organizujemy kursy ADR, które umożliwiają zdobycie uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Aktualnie nasz ośrodek w Gliwicach proponuje dla kierowców ze Śląska oraz osób zainteresowanych szkoleniami ADR spoza Śląska, kurs podstawowy, na cysterny, a także klasy 1 i 7. Zdobycie uprawnień w tym zakresie pozwala podnieść swoje umiejętności i zwiększyć konkurencyjność swojego CV.

W polskim i międzynarodowym prawie z zakresu przewozów materiałów niebezpiecznych widnieją zapisy ustanawiające, iż transport towarów niebezpiecznych może odbywać się w większości wypadków przy udziale kierowcy posiadającego właściwe uprawnienia. Zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami wstępnymi dla uczestników szkoleń oraz zapisania się na jeden z proponowanych przez nas kursów.

Kurs początkowy

Nasz ośrodek organizuje kursy i szkolenia ADR dokształcające początkowe dla kierowców, którzy nigdy nie mieli uprawnień lub których uprawnienia utraciły 5 letni okres ważności. W ofercie m.in. kurs:

 • podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne

Aby móc uzyskać uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych, kursant musi:
 • mieć ukończone 21lat;
 • spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym

Kurs doskonalący

Prowadzimy również szkolenia dokształcające ADR dla kierowców z ważnymi uprawnieniami (poniżej 1 roku do ich zakończenia). Zakres programowy kursu dokształcającego oraz wymiar czasowy przedstawia się następująco:

 • podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych

Egzamin

Po ukończeniu całego szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie na podstawie, którego może przystąpić do Egzaminu Państwowego. Ma on formę pisemnego testu - liczba pytań uzależniona jest od typu szkolenia. I tak:
 • podstawowego - 30 pytań,
 • specjalistyczny (klasa 1) - 15 pytań,
 • specjalistycznego (klasa 7) - 15 pytań,
 • specjalistycznego(cysterny) - 18 pytań.

Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na minimu 2/3 pytań z każdej kategorii.

Inne informacje

Podstawą kursów ADR jest między innymi umowa ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, która powstała w Genewie 30 września 1957 r. Polska umowę tę ratyfikowała w 1975 r.


Przepisy związane z transportem towarów niebezpiecznych zmieniają się co dwa lata. Zawsze w latach nieparzystych. Przez pierwsze 6 miesięcy po wprowadzeniu nowych przepisów możemy korzystać z okresu przejściowego i nadal używać "starej" wersji przepisów ADR.


Przepisem krajowym, który reguluje przewóz towarów niebezpiecznych w ruchu drogowym jest Ustawa o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367.


Celem przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych jest ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków oraz szkód. Wprowadzają one zasady dotyczące doboru opakowań, oznakowania towarów, pojazdów, dokumentacji transportowej. Do prawidłowego stosowania przepisów konieczna jest dobra ich znajomość, którą zapewnia uczestnictwo w naszych szkoleniach. Kierowca pełni jedną z ważniejszych ról w bezpiecznym transporcie towarów niebezpiecznych stąd też jego dobre przeszkolenie stanowi istotną wartość dla firmy transportującej takie towary.

Strefa kursantów / Materiały do pobrania
Login:

Hasło:
Zaloguj

 

Kursy ADRMenu


Szybki kontakt

ADR SERWIS
44-119 Gliwice
ul. Pszczyńska 306

kom. 605 237 237
tel. (32) 320 66 55
e-mail: szkolenia@doradca-adr.comPartner medialny

Etransport

Tutaj kupisz etykiety ADR

Etykiety ADR sklep