ADR Serwis

Doradca DGSA

Każde przedsiębiorstwo trudniące się przewozem materiałów i towarów niebezpiecznych, na mocy ustawy zobligowane jest do tego, aby korzystać z usług doradcy ADR DGSA. Wraz z nieustannym rozwojem rynku logistycznego, rośnie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. W zakres działań konsultanta wchodzi sprawowanie pieczy nad poprawnością  doboru opakowań, przewożenia ładunków, korzystania ze zwolnień, mogących nieść za sobą pewnego typu zagrożenie.

Czym są towary niebezpieczne?

Towarami objętymi powyższą regulacją są wszystkie te produkty, które poprzez swoją specyfikę zawierają się w jednej z 13 klas wyszczególnionych zagrożeń. Wśród nich znajdziemy między innymi materiały wybuchowe, ciekłe i stałe zapalne, samozapalne, utleniające, trujące, nadtlenki organiczne i wiele innych.

Obowiązki DGSA - doradcy ADR w firmie

Obowiązki doradcy może wypełniać osoba zatrudniona w firmie lub zewnętrzny podmiot. W ramach prowadzonej przez naszą firmę działalności świadczymy usługę doradcy. Możemy Państwu zaoferować profesjonalne usługi zespołu doradców. Chętnie przeprowadzimy audyt w Państwa firmie i doradzimy jak zadbać o bezpieczeństwo i wypełnienie obowiązków w zakresie związanym z towarami niebezpiecznymi. W ramach naszej działalności pomożemy w sposób ekonomiczny i nieutrudniający działalności zadbać w bezpieczny obrót towarami niebezpiecznymi. Nasi doradcy to wieloletni praktycy w zakresie logistyki, magazynowania i transportu. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Proces zdobywania uprawnień

Aby objąć funkcję doradcy ADR (tzw. DGSA), kandydat zobowiązany jest pomyślnie ukończyć kurs oraz zdać egzamin państwowy, odbywający się przy udziale komisji działającej przy Dyrektorze Transportu Dozoru Technicznego. Jednakże, już samo przystąpienie do szkoleń obostrzone jest wymogami.

Wymagania stawiane przyszłym Doradcom ADR DGSA w Polsce

  • posiadanie zaświadczenia o niekaralności za umyślne spowodowanie przestępstwa
  • wykształcenie wyższe
  • ukończony 21 rok życia

Spełnienie powyższych wymogów zakwalifikuje kandydata do przystąpienia do kursu. W zależności od tego, czy osoba ta ubiega się uzyskanie uprawnień po raz pierwszy lub wskutek ich utracenia, czy pragnie zaledwie przedłużyć ich ważność na kolejne lata, przydzielona zostaje do odpowiedniej grupy. Pierwsza z nich to moduł podstawowy, zawierający w swoim programie elementarne wiadomości dotyczące klasyfikacji towarów, zasad pakowania, przewozu, znakowania, dokumentowania oraz regulujących powyższe kwestie przepisów. Moduł specjalistyczny natomiast, ma za zadanie odświeżyć, uzupełnić oraz zaktualizować posiadaną już wiedzę. Całość szkoleń obejmuje 44 godziny lekcyjne, podczas których prezentowane kwestie obejmują informacje ogólne oraz specjalistyczne. Proces nauki oparty jest o podręczniki ADR oraz materiały dodatkowe.

Egzamin i odebranie uprawnień

Pomyślne ukończenie kursu wymaga podejścia do kilkuetapowego egzaminu w ciągu 12 miesięcy, którego poszczególne części obejmują sprawdzenie wiedzy ogólnej, specjalistycznej oraz umiejętności praktycznych. Zaliczenie go następuje wraz z uzyskaniem wyniku co najmniej 80% poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz wykonaniem zadania praktycznego. Odbierający właściwe świadectwo prawowity już doradca ADR uprawniony jest do podjęcia pracy w jednostkach logistycznych parających się przewozem towarów niebezpiecznych oraz prowadzenia szkoleń dla kierowców.


W naszym zespole pracuje trzech certyfikowanych doradców ADR (DGSA), którzy świadczą dla Państwa usługi doradcze. Skontaktuj się z nami, aby zapytać o naszą ofertę w zakresie doradztwa ADR.

 

Strefa kursantów / Materiały do pobrania
Login:

Hasło:
Zaloguj

 

Kursy ADRMenu


Szybki kontakt

ADR SERWIS
44-119 Gliwice
ul. Pszczyńska 306

kom. 605 237 237
tel. (32) 320 66 55
e-mail: szkolenia@doradca-adr.comPartner medialny

Etransport

Tutaj kupisz etykiety ADR

Etykiety ADR sklep