Skontaktuj się z nami - Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Nowy tunel kod „E” w Polsce!

Na mapie drogowej Polski pojawił się nowy tunel w ciągu trasy S2 (Południowa Obwodnica Warszawy). Został mu nadany kod ograniczeń „E” zgodnie z ADR.   Oznacza to zakaz wyjazdu z towarami niebezpiecznymi na „otwartych tablicach” poza sytuacją gdy towar ma wpisany kod tunelu (-). Dotyczy to tylko kilku numerów UN np. UN2919,UN3077, UN3291, UN3331, UN3359 UN3373.   Zakaz wjazdu dotyczy również pojazdów przewożących powyżej 8 t brutto towary zapakowane w ilościach ograniczonych tzw. LQ. Pojazdy takie powinny być oznakowane znakami (biały romb z zaciemnionymi górnym i dolnym rogiem) z przodu i z tyłu jednostki transportowej,   Poza ograniczeniami związanymi z ADR zakaz poruszania się samochodów powyżej 16 ton obowiązuje w godzinach 7.00 – 10.00 i 16.00 – 20.00 z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorem C-16.

Related Posts